Privacyverklaring Moortgat Juweliers Lebbeke conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018

Contactgegevens:
https://moortgat-juweliers.be/
mail: info@moortgat-juweliers.be/

Persoonsgegevens die wij verwerken

Moortgat Juweliers Lebbeke verwerkt uw persoonsgegevens verkregen via het contactformulier niet, ze worden enkel gebruikt doordat u gebruik maakt van het contactformulier en omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Moortgat Juweliers verwerkt uw persoonsgegevens voor- en achternaam en email wel die verkregen zijn via de inschrijving op de nieuwsbrief.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verkrijgen via het contactformulier en inschrijving op de nieuwsbrief:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Moortgat Juweliers Lebbeke gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
U te kunnen e-mailen in antwoord op uw vraag gesteld via het contactformulier.
U bij gelegenheid een nieuwsbrief te mailen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Moortgat Juweliers Lebbeke bewaart uw persoonsgegevens verkregen via het contactformulier niet.

Moortgat Juweliers Lebbeke bewaart uw persoonsgegevens verkregen via het intekenen op de nieuwsbrief zolang tot u zich uitschrijft.

Delen van persoonsgegevens met derden

Moortgat Juweliers Lebbeke verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Moortgat Juweliers Lebbeke gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Aangezien er geen gegevens worden bewaard via het contactformulier kan u die ook niet inzien aanpassen of verwijderen.

De gegevens verkregen via het intekenen op de nieuwsbrief, kan u inkijken wijzigen of verwijderen via de link die onderaan vermeld is in de nieuwsbrief.
OF
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@moortgat-juweliers.be, Moortgat juweliers Lebbeke zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Bescherming van uw gegevens

De server waarop de gegevens van de nieuwsbrief die online worden opgeslagen is beveiligd door een systeem waarvoor onze netwerkbeheerder garant staat.